UA-82824524-1

Historien om AB Swedeco

Företaget grundades år 1945 av Curt R Svedberg och var till en början verksamt som agent i Sverige för en USA-baserad tillverkare av självhäftande etiketter, av den typ som återfinns på praktiskt taget varje produkt som säljs. Metoden att tillverka etiketter med ett självhäftande lim var vid den tiden helt okänd i Sverige, istället användes den urgamla ”slick-modellen”.  Metoden att använda etiketter för prismärkning, typbeteckningar och så småningom även streckkoder kom igång först på 1960-talet. Som ett komplement till etiketterna togs även en agentur för tillverkning av exklusiva kartonger och specialemballage upp, där kunderna fanns inom ett antal olika branscher.

Vid resor till olika tillverkare kom företaget i kontakt med tillverkare av elprodukter, både som färdiga produkter och på komponentnivå. En allt flitigare handel med el- och radioartiklar inleddes. Handeln med batterier visade sig vara en mycket expansiv bransch och man hade agenturen för den stora brittiska batteritillverkaren EverReady, som även marknadsförde sina produkter under namnet BEREC Batteries. Verksamheten expanderade och på tidigt 1950-tal var Curt Svedberg bland de större på den svenska marknaden tillsammans med en kollega i branschen, Tryggve Sundin. Istället för att bli arga konkurrenter bildade de en gemensam försäljningsorganisation som var verksam främst inom området elektronikkomponenter. 

På mitten av 70-talet blomstrade verksamheten. Verksamheten var bland annat huvudleverantör av alla indikatorlampor och strömbrytare till hela Electroluxkoncernen.  År 1979 gick Carls son Bo Svedberg in som delägare och medarbetare i verksamheten. Efter Carls död, år 1981,drevs verksamheten vidare av Bo Svedberg och hans familj. Kort före CS död beslutades att även inkludera försäljning av produkter från ett systerbolag till den viktigaste huvudmannen på el-komponentsidan, som sysslade med tillverkning av fästdetaljer, främst till bilindustrin. Företaget som tillverkade produkterna hette FT Products, idag känt under namnet TRW Fastenings.  För 20 år sedan bildades även ett distributionsföretag till TRW som kom att heta Jetpress Ltd. Det var avsett att vara ett rent distributionsföretag till den engelska verksamheten i TRW men företaget växte, levde sitt eget liv och är idag en framträdande tillverkare av fästdetaljer, både till bilindustrin och till andra branscher.  Från tidpunkten då Swedeco började sälja fästdetaljer fram till dagens datum har dessa fästdetaljer kommit att bli den helt dominerande delen av verksamheten. Företagets viktigaste kunder finns idag bland underleverantörerna till Volvo.  År 2009 bestämde sig den dåvarande ägaren till bolaget Bo Svedberg att dra sig tillbaka som pensionär, varvid bolaget såldes och kom under makarna Anders och Madeleine Granqvists ledning och ägarskap.

Vår målsättning

Vårt mål är att tillgodose våra kunders olika behov och skapa en god och långvarig relation genom att inom utsatt tid tillhandahålla en flexibel lösning som passar företagens tillverkning.

© AB Swedeco 2015

info@abswedeco.se | +46 8 767 69 89